Kleinschalig wonen

Kinderen tussen de 0-18 jaar die om acute, niet GGZ gerelateerde, redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, zijn welkom bij Stichting Logeerpret. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de thuissituatie te bedreigend is of zo verstoord dat ze ergens anders moeten wonen:

 • kind met hechtings- sociale- emotionele problematiek;
 • kind met een stoornis binnen het autistisch spectrum;
 • kind met A.D.H.D (type I (ADD), type II (ADHD) en type III (ADD/ADHD);
 • kind/jeugdige met een lager IQ (LVB) (op aanvraag).

Stichting Logeerpret houdt rekening met het individuele kind. In sommige gevallen is het ook mogelijk om oudere kinderen dan 18 jaar te plaatsen. Denk hierbij aan kinderen die samen met hun broertjes/zusjes uit huis worden geplaatst en waarvan het wenselijk is dat zij bij elkaar blijven. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld een kind ouder dan 18 jaar functioneert als een kind van een veel jongere leeftijd. In overleg kan gekeken worden of een plaatsing bij Stichting Logeerpret dan passend is.

Doel

Het brengen van rust, structuur en veiligheid binnen een kleinschalige leefgroep met een professioneel team dat dagelijkse continuïteit biedt. Het is belangrijk dat er inzicht komt in de problemen die in de specifieke situatie van het betreffende kind spelen. We onderzoeken samen met de Jeugd & Gezinsbeschermer en/of Jeugd & Gezinscoach (verwijzer) waar het kind na verblijf bij Stichting Logeerpret terecht kan (perspectief). We streven er in eerste instantie altijd naar om kinderen terug naar huis te laten keren. Indien terug naar huis geen optie is zal gekeken worden of het kind bij Stichting Logeerpret kan blijven. Zo nodig schakelen wij hiervoor de juiste vorm van hulpverlening in.

Duur

Afhankelijk van toewijzing Jeugdzorg, uitspraak rechter, zorgvraag en het perspectief.

 

 

 

 

Indicatie

Op kindniveau kan er sprake zijn van (of een combinatie van):

 • (vermoeden van) psychiatrische stoornissen;
 • persoonlijkheidsproblematiek;
 • hechtingsproblematiek;
 • gedragsproblematiek, hyperactief gedrag, onrustig, impulsief gedrag, reageren zonder na te denken, obsessief gedrag, dwangmatig gedrag, weigeren zich te conformeren aan bepaalde situatie;
 • wantrouwen t.o.v. volwassenen;
 • nauwelijks of geen binding met school;
 • negatief zelfbeeld;
 • weinig vertrouwen in anderen;
 • lage emotie- en frustratietolerantie;
 • woede-uitbarstingen.

Op gezinsniveau kan er sprake zijn van:

 • echtscheiding;
 • huiselijk geweld;
 • financiële problemen;
 • huisvestingsproblemen;
 • psychiatrische problematiek ouders;
 • verslavingen;
 • mishandeling en/of verwaarloosing.

Contra-indicatie

 • drugs- en alcoholgebruik;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • agressie;
 • lichamelijke handicaps waarop het gebouw niet aangepast kan worden;
 • zelfbeschadiging;
 • suïcidale gedachten.