Procedure aanmelding

Om aan te kunnen melden voor het Crisisopvang is een verwijzing nodig van bijvoorbeeld de Jeugd en Gezinscoach, Jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling. Stichting Logeerpret levert zowel zorg die bekostigd wordt vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) als vanuit Zorg In Natura (gemeente).

Soms kan zich een situatie voordoen waarbij direct hulp nodig is. We spreken dan van een Spoed. Neem in dit geval direct contact op via: 06-136 80 897 (24/7 bereikbaar).

Je kunt het betreffende kind ook aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier volgt er een intakegesprek. Naar aanleiding van het intakegesprek gaan we beoordelen of het aanbod passend is. Daarna zullen er verdere afspraken rondom de plaatsing worden gemaakt.

Indien een kind vanuit de Crisisopvang doorstroomt naar het kortverblijf zal de bovenstaande stap worden overgeslagen. Het is dan niet nodig om het aanmeldformulier opnieuw in te vullen.