Procedure aanmelding

Om aan te kunnen melden voor het kleinschalig wonen is een verwijzing nodig van bijvoorbeeld de Jeugd en Gezinscoach, Jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling. Stichting Logeerpret levert zowel zorg die bekostigd wordt vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) als vanuit Zorg In Natura (gemeente).

Je kunt het betreffende kind aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier volgt er een intakegesprek. Daarna zullen we beoordelen of het aanbod passend is. Indien dit het geval is zullen de verdere afspraken rondom de plaatsing worden gemaakt.

Indien een kind vanuit de crisisopvang doorstroomt naar het kortverblijf zal de bovenstaande stap worden overgeslagen. Het is dan niet nodig om het aanmeldformulier opnieuw in te vullen.

Wachttijden

Stichting Logeerpret doet er alles aan om de kinderen zo spoedig mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Op dit moment zijn er geen wachttijden.

Aanmeldformulier kleinschalig wonen