Klachtenregeling

Klachtenprocedure van Stichting Logeerpret

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom een aantal mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Stichting Logeerpret

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van Stichting Logeerpret via de mail. Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. Het bestuur zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Stichting Logeerpret.

Geschilleninstantie

Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met iemand bij Stichting Logeerpret, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heb je een klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met jou op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg of je kunt een mail sturen. Weet je niet welke klachtenprocedure voor je geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg jou mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet bestaat uit:

  • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
  • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.