welkom bij logeerpret

EEN BIJZONDERE PLEK VOOR KINDEREN WAAR HET LEVEN GEVIERD MAG WORDEN
Logeerpret: een opvang voor kinderen van 0-18 jaar

Logeerpret biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 -18 jaar een veilige leefomgeving. Vaak gaat het om kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en kampen met gedrags- hechtingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Bij Logeerpret verblijven de kinderen op een kleinschalige locatie met een kleine professionele staf die dagelijkste continuïteit biedt. Het team wordt ondersteund door gedragswetenschappers. De verschillende zorgproducten die aangeboden worden zijn gespecialiseerde dagbesteding, kort-, langdurig-, crisisverblijf en logeeropvang.