Gespecialiseerde opvang (dagbesteding)

Logeerpret biedt gespecialiseerde opvang aan kinderen en jeugdigen met een hulpvraag. Dan kan een vorm van autisme (ASS), ADHD (type I,II,III), licht verstandelijke beperking (LVB), sociale/emotionele achterstand, instabiele thuissituatie of welke reden dan ook.

Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen, voldoende tijd voor één op één-begeleiding en weinig personeelswisselingen. Dit is van essentieel belang voor deze doelgroep.

Door kleinere groepen te hanteren is er meer persoonlijk contact met het kind. Individueel wordt er gekeken naar de behoefte van het kind. Dit kan onder andere zijn dat we werken met pictogrammen. Er worden dagelijks activiteiten aangeboden, maar het is niet verplicht om mee te doen. Wel zullen we de kinderen stimuleren. Door de kleine setting biedt de kinderen veiligheid en rust. Wat bij deze doelgroep belangrijk is, is rust, regelmaat en structuur.

We bieden een programma wat een mix is tussen outdoor-activiteiten (kanovaren, klimmen, klauteren, vissen enz.) creatieve activiteiten (knutselen, koken, bakken, houtbewerking enz.) en uitstapjes (speeltuin, vlindertuin, excursies, educatieve en sportieve activiteiten).

Binnen een duidelijke dagstructuur is er meestal voldoende ruimte voor vrij spel, eigen invulling, spontane ideeën en natuurlijk ook gewoon “samen zijn”. We stimuleren buitenspel en de kinderen kunnen hun eigen moestuin verbouwen in onze kas. Binnen het terrein hebben we trampolines, fietsen, skelters en (hutten)bouwmogelijkheden creëren.

Dagbesteding door de weeks en tijdens de vakanties, 2-16 jaar

Sommige kinderen kunnen (tijdelijk) geen passend onderwijs volgen. Hoe vaak gebeurt het niet dat deze kinderen in een (sociaal) isolement terecht komen waardoor de stap om weer naar school te gaan groter en groter wordt.

Wij bieden deze kinderen de mogelijkheid om in contact te blijven met andere kinderen, aan activiteiten deel te nemen en op een ongedwongen manier het schoolritme weer op te pakken. Zodat er in de toekomst naar toe gewerkt kan worden om het kind weer naar school te laten gaan.

Er wordt een gestructureerd programma aangeboden. Indien een kind tijdelijk niet naar school kan zal er gekeken worden of het stuk onderwijs binnen de dagbesteding onderdeel kan zijn. Wel is hierin de samenwerking tussen Stichting Logeerpret en de school van groot belang.

Gespecialiseerde opvang na school en tijdens de vakanties, 4-16 jaar

Sommige kinderen passen niet binnen de reguliere opvang. Zij hebben een extra zorgvraag dat binnen het regulier aanbod niet geboden kan worden.

Er is persoonlijke aandacht voor het individuele kind. Door de kleine groepen zijn er minder prikkels en is er genoeg ruimte om even een eigen plekje te zoeken.

Naast de leuke activiteiten werken we ook aan individuele doelen. Deze stellen we met elkaar op. Binnen de begeleiding kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor het uitbreiden van sociale vaardigheden of juist minder direct reageren. Ook plannen en organiseren zijn voorbeelden waar aan gewerkt kan worden.

Dagbesteding op zaterdag & zondag, 2-16 jaar

In het weekend bieden wij kinderen veiligheid, structuur en een gevarieerd aanbod aan leuke activiteiten met andere kinderen. Groepsleider ondersteunt het kind naar behoefte.

Vanaf 12 jaar werken we met elkaar aan zelfstandigheid door bijvoorbeeld een maaltijd klaar te maken. In het bijzonder ondersteunen we bij het uitbreiden van het sociale netwerk en het onderhouden van deze contacten.