Missie

Alle kinderen verdienen een veilig thuis. Een thuis is een plek waar kinderen in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien en gestimuleerd worden de wereld te ontdekken. Niet alle ouders zijn echter in staat om hun kind(eren) zo'n thuis te geven. Kinderen en ouders hebben dan hulp en ondersteuning nodig, liefst tijdelijk en zo dicht mogelijk in de buurt van hun eigen leefomgeving.

Logeerpret biedt hulp door middel van dagbesteding en logeeropvang waardoor de kinderen thuis kunnen blijven wonen en ouders worden ondersteund en ontlast. Als gevreesd wordt dat ouders hun verantwoordelijkheden op het punt van zorg en opvoeding van hun kind(eren) ook op langere termijn niet aan kunnen biedt Logeerpret in haar woonvoorziening een nieuwe (tijdelijk) thuis voor het kind.

Visie

Binnen Logeerpret wordt alles in het werk gesteld om de kinderen zoveel mogelijk mee te geven aan vormende ervaringen zodat hun vaak lage gevoel voor eigenwaarde weer opgebouw kan worden. Het kind staat centraal en wordt begeleid door ervaren gediplomeerde groepsleiders en gedragswetenschappers. De ouders en zorgverleners worden waar mogelijk betrokken en begeleid. Hierdoor wordt (langdurige) uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen.

De kinderen en jongeren die bij Logeerpret wonen hebben soms al een lange periode een onveilige thuissituatie meegemaakt of een langdurige hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Er is vaak sprake van emotionele- en gedragsproblemen. Door de kinderen goed te begeleiden, met advies van de gedragswetenschappers, leren ze weer het vertrouwen in zichzelf en de mensen om hun heen te krijgen, zodanig dat ze een zelfstandig volwassen leven op kunnen bouwen.