Missie

Het bieden van opvang in de vorm van Dagbesteding, Logeeropvang en Crisis/Kort Verblijf. Daarnaast proberen wij het aanbod van deze zorgvraag te verbeteren voor zowel het kind als het systeem.


Visie

Het voorkomen van een (langdurige) uithuisplaatsing.