Daginvulling

Onze voorkeur gaat altijd uit naar het volgen van onderwijs bij de school waar het kind op het moment van plaatsing ook onderwijs volgt. Dit is afhankelijk van de locatie en het vervoer. Als het onderwijs niet binnen de huidige school geboden kan worden kijken we met elkaar naar een andere mogelijkheid. Indien onderwijs (tijdelijk) niet passend is bij de zorgvraag van het kind kan er op de locatie van Stichting Logeerpret dagbesteding worden geboden.

Binnen de leefgroep

In het leefklimaat van Logeerpret vormen de kinderen met elkaar een hechte groep. Ze spelen samen, doen met elkaar activiteiten en delen ook huishoudelijke taken zoals tafeldekken en afruimen, helpen met koken en in het huis opruimen.

De kinderen kunnen, indien zij geabonneerd zijn op een sportclub in de buurt, de trainingen/lessen blijven volgen.

Alle kinderen hebben een vaste mentor. Hier hebben zij minimaal één keer per week een gesprek mee en is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Daarnaast krijgen zij begeleiding om te wennen aan het dagritme van de groep. De groepsleider kan de kinderen helpen met huiswerk.

Naast school is er veel ruimte voor leuke dingen. We zullen met en voor de kinderen activiteiten organiseren op locatie en gaan ook regelmatig op pad.

Diagnostiek/behandeling

Indien nodig kan er Diagnostiek worden geboden. Dit doen wij in samenwerking met een ketenpartner. Uit de Diagnostiek komt een eventuele diagnose en daaropvolgend een behandeladvies. Hier zullen wij verder invulling aan geven. Mocht er reeds al Diagnostiek zijn gedaan dan zullen wij het beschikbare behandeladvies overnemen. Dit gaat altijd in overleg met de verwijzer.