Fianciëring PGB

Kinderen die een PGB hebben, kunnen gebruik maken van het aanbod van weekend- en vakantieopvang.

Op dit moment zijn wij nog druk bezig om ingekocht te worden bij diverse gemeentes. Indien uw kind niet over een PGB beschikt, kunt u (ouder/opvoeder/verwijzer) ook contact opnemen met de gemeente met de vraag of uw kind/jeugdige gebruik kan/mag maken van Logeerpret. Bij een aantal gemeetes is het mogelijk om een los contract te krijgen.

Financiëring

  • ZIN, tarieven zijn per gemeente afgesproken. Neem gerust contact met ons op om te vragen of uw gemeente heeft ingekocht. Dit kan via info@logeerpret.nl of bel met 06- 136 80 897.
  • PGB, heeft u voor uw kind PGB. Neem gerust contact met ons op om te vragen naar de kosten, info@logeerpret.nl
  • Particulier, heeft u, om welke reden dan ook, logeeropvang voor uw kind/jeugdige nodig? neem dan gerust contact met ons op via info@logeerpret.nl of bel met 06- 136 80 897.