Werkwijze Logeerpret

Logeerpret biedt voor jeugdige in de leeftijd van 0-18 jaar weekend- en vakantieopvang. Door ons aanbod geven wij de gezinnen de kracht/ruimte om hen even te ontlasten van de zorg voor het betreffende jeugdige. Tevens zorgt Logeerpret ervoor dat uw kind/jeugdige even uit de thuissituatie of woonvoorziening wordt gehaald. Binnen de logeer- vakantieopvang krijgen de kinderen een passend dagprogramma aangeboden. Er wordt door de medewerkers een vaste structuur, duidelijkheid en ontplooiing mogelijkheden geboden. Tevens stellen wij van elk kind, vooraf aan de opvang, een begeleidingsplan met ouder(s) en/of verzorger(s) op. Aan de hand van dit plan zullen wij rekening houden met het individuele kind.

Wij streven ernaar om met professionals en vrijwilligers voor de jeugdige een zorgeloos weekend,- vakantie opvang te bieden.

Aanmelding

Uw kind/jeugdige kunt u aanmelden via uw Pleegzorgorganisatie, Jeugd en Gezinscoach of Jeugd en Gezinsbeschermer. Zij kunnen contact met ons opnemen voor het informeren naar de mogelijkheden. Heeft uw kind een PGB dan kunt u zelf de aanmelding doen en zullen wij onderling met u afstemmen welk zorgaanbod het beste bij uw kind/jeugdige past.

Intake

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bij u thuis. Hierbij kunt uw kind/jeugdige aanwezig zijn maar indien het de voorkeur heeft om uw kind/jeugdige later bij het traject te betrekken is dit ook goed. Tijdens het intakegesprek bespreken we de volgende punten;

  • Wat doet Logeerpret;
  • Wat is de zorgvraag van uw kind/jeugdige;
  • Frequentie van opvang;
  • Punten die u zou willen bespreken.

Kennismaking met uw kind/jeugdige (indien dit op een later moment is)

Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij wat Logeerpret doet en wat ons aanbod is. Tevens is het ook belangrijk hoe uw kind/jeugdige staat tegen over de plaatsing bij Logeerpret en wat hij/zij hiervan verwacht.

We bespreken de afspraken die wij als volwassenen met elkaar hebben gemaakt en vragen wat uw kind/jeugdige hier zelf van vindt en of hij/zij nog iets heeft toe te voegen. We bespreken de werkdoelen waaraan we met elkaar gaan werken en hoe dit er in grote lijnen uit zal gaan zien.

Financiëring

  • ZIN; Logeerpret zal in overleg met de plaatsende instantie contact opnemen met de gemeente. Na akkoord van de aanvraag (beschikking vanuit de gemeente) zullen we onderling de start van plaatsing met elkaar afstemmen.
  • PGB; Gezamenlijk zullen we de overeenkomst sluiten. Na akkoord van beide partijen zullen we onderling de start van plaatsing met elkaar afstemmen.
  • Privé; Gezamenlijk zullen we de overeenkomst sluiten. Na akkoord van beide partijen zullen we onderling de start van plaatsing met elkaar afstemmen.