Klachtenregeling

Wij nemen klachten serieus en hopen samen tot een oplossing te komen. Als je er samen met ons niet uit komt, kun je een een klacht indienen bij Klachtenprotaal Zorg. Ons lidmaatschapnummer is 13232.

Informatie over de klachtenprocedure vindt u hier.