Kortverblijf

Kinderen tussen de 0-12 jaar die om acute, niet GGZ gerelateerde, redenen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, zijn welkom. Zo’n dringende reden kan bijvoorbeeld zijn dat de thuissituatie te bedreigend of zo verstoord is dat ze tijdelijk ergens anders moeten wonen.

 • Kinderen met Hechtings- Sociaal- Emotionele problematiek;
 • Kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum,
 • Kinderen met A.D.H.D (type I (ADD), type II (ADHD) en type III (ADD/ADHD));
 • Kinderen/Jeugdige met een lager IQ (LVB) (op aanvraag).

Stichting Logeerpret is van mening dat we ook moeten kijken naar het individuele kind. In sommige gevallen is het ook mogelijk om ook oudere kinderen te plaatsen. Denk hierbij aan kinderen die samen met hun broertjes/zusjes uit huis worden geplaatst en waarvan het wenselijk is als zij bij elkaar blijven. Ook kan het zijn dat kinderen van 14 jaar functioneren als een kind van 6 jaar. In overleg kan gekeken worden of een plaatsing bij Stichting Logeerpret dan meer passend is.

Doel

Het brengen van rust, structuur en het bieden van een veilige leefomgeving. Het is belangrijk dat wij zicht krijgen op de problemen die in de specifieke situatie spelen. Ook onderzoeken we samen met de Jeugd en Gezinsbeschermer en/of Jeugd en Gezinscoach (verwijzer) waar het kind na verblijf bij Stichting Logeerpret terecht kan (perspectief). We streven er in eerste instantie altijd naar om kinderen terug naar huis te laten keren. Indien terug naar huis geen optie is zal gekeken worden naar een andere woonplek. Zo nodig schakelen wij hiervoor de juiste vorm van hulpverlening in.

Duur

Maximaal 4 maanden, dit is echter ook afhankelijk van de beschikking, uitspraak rechter, zorgvraag en het perspectief.

Indicatie

Op kindniveau kan er sprake zijn van (of een combinatie van);

 • (vermoeden van) psychiatrische stoornissen;
 • Persoonlijkheidsproblematiek;
 • Hechtingsproblematiek;
 • Gedragsproblematiek, hyperactief gedrag, onrustig, impulsief gedrag, reageren zonder na te denken, obsessief gedrag, dwangmatig gedrag, weigeren zich te conformeren aan bepaalde situatie;
 • Wantrouwen t.o.v. volwassenen;
 • Nauwelijks of geen binding met school;
 • Negatief zelfbeeld;
 • Weinig vertrouwen in anderen om hen heen;
 • Lage emotie- en frustratietolerantie;
 • Woede-uitbarstingen.

Op gezinsniveau;

 • Echtscheiding;
 • Huiselijk geweld;
 • Financiële problemen;
 • Huisvestingsproblemen;
 • Psychiatrische problematiek ouders;
 • Verslavingen;
 • Mishandeling en/of verwaarloosing.

Contra-indicaties zijn;

 • Drugs- en alcoholgebruik;
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • Agressie;
 • Lichamelijke handicaps waarop het gebouw niet aangepast kan worden;
 • Zelfbeschadiging;
 • Suïcidale gedachten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via; 06 - 136 80 897 of info@logeerpret.nl