Dagbesteding tijdens Crisisopvang

Onze voorkeur gaat altijd uit naar het volgen van onderwijs bij de school waar het kind op dat moment ook onderwijs volgt. Dit is wel afhankelijk van de locatie en het vervoer. Als het onderwijs niet binnen de huidige school geboden kan worden kijken we met elkaar naar een andere mogelijkheid.

Indien onderwijs (tijdelijk) niet passend is bij de zorgvraag van het kind kan er binnen hetzelfde terrein dagbesteding worden geboden.

Binnen de leefgroep;

Naast onderwijs en/of dagbesteding hebben de kinderen ook met elkaar te maken. Zij delen de taken o.a. tafeldekken, tafelafruimen, helpen met koken en opruimen.

Verder kunnen de kinderen, indien zij een sportclub in de buurt hebben, gewoon naar de sport- of zwemles.

Alle kinderen hebben een vaste mentor. Hier hebben zij minimaal één keer per week een gesprek mee. Daarnaast krijgen zij begeleiding om te wennen aan het dagritme van de groep. Ook helpt de Groepsleider met het huiswerk.

Ook is er ruimte voor leuke dingen. Zo zullen we met de kinderen activitieiten doen maar gaan we ook op pad.

Diagnostiek/Behandeling

Indien nodig kan er Diagnostiek worden geboden. Dit doen wij in samenwerking met een ketenpartner. Uit de Diagnostiek komt een eventuele diagnose en behandeladvies. Hier zullen wij verder invulling aan geven.

Mocht er reeds al Diagnostiek gedaan dan zullen wij dit eventuele behandeladvies overnemen. Dit gaat altijd in overleg met de verwijzer.