Doelgroep

Alle kinderen van 0-18 jaar
Kinderen die in een pleeggezin of gezinhuis wonen maar ook kinderen die bij hun familie of nog thuis wonen zijn in ons logeerhuis zeer welkom. De kleinschalige woonvoorziening van Stichting Logeerpret is er voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook niet meer bij hun ouder(s) of verzorger(s) kunnen wonen.
  • Baby’s en Dreumes 0 – 2 jaar
  • Kind/Jeugdige 2 - 18 jaar
  • Kind/Jeugdige met Hechtings- Sociaal- Emotioneleproblematiek 2-18 jaar
  • Kind/Jeugdige met een stoornis binnen het autistisch spectrum, 2 - 18 jaar
  • Kind/Jeugdige met A.D.H.D (type I (ADD), type II (ADHD) en type III (ADD/ADHD)) 2 - 18 jaar
  • Kind/Jeugdige met gedragsproblemen en/of structureel agressief gedrag plaatsen wij één op één 2 – 18 jaar
  • Kinderen/Jeugdige met een lager IQ (LVB)  (op aanvraag)

Ons terrein is niet geschikt voor mindervalide kinderen. Mocht u twijfelen of uw kind/jeugdige in aanmerking komt voor ons aanbod, belt u dan gerust.