Missie

Alle kinderen verdienen een veilig thuis. Een thuis is een plek waar kinderen in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien en gestimuleerd worden de wereld te ontdekken. Niet alle ouders zijn echter in staat om hun kind(eren) zo'n thuis te geven. Kinderen en ouders hebben dan hulp en ondersteuning nodig, liefst tijdelijk en zo dicht mogelijk in de buurt van hun eigen leefomgeving.

Stichting Logeerpret biedt hulp door middel van logeeropvang in de weekenden en vakanties waardoor de kinderen thuis kunnen blijven wonen en ouders worden ondersteund en ontlast. Als het erop lijkt dat ouders hun verantwoordelijkheden op het gebied van zorg voor en opvoeding van hun kind(eren) niet aan kunnen biedt Stichting Logeerpret in haar kleinschalige woonvoorziening een nieuw (tijdelijk) thuis voor het kind.

Visie

Binnen Stichting Logeerpret geven we de kinderen zoveel mogelijk positieve en vormende ervaringen mee waarmee hun vaak lage gevoel voor eigenwaarde weer opgebouwd kan worden. Het kind staat centraal en wordt begeleid door ervaren gediplomeerde groepsleiders en gedragswetenschappers. De ouders en zorgverleners worden waar mogelijk betrokken en begeleid. Hierdoor wordt (langdurige) uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen.

De kinderen en jongeren die bij Stichting Logeerpret wonen hebben soms al een lange periode een onveilige thuissituatie meegemaakt of een langdurige hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Er is vaak sprake van emotionele- en gedragsproblemen. Door de kinderen goed te begeleiden, met advies van de gedragswetenschappers, leren ze weer het vertrouwen in zichzelf en de mensen om hun heen te krijgen, zodanig dat ze een zelfstandig volwassen leven op kunnen bouwen.