Klachtenregeling

Klachtenprocedure van Stichting Logeerpret

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Stichting Logeerpret

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van stichting Logeerpret via de mail. Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. Het bestuur zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Stichting Logeerpret.

Klachtencommissie (in geval van jeugdwet)

Als de behandeling van jouw klacht niet tot een voor jou goede oplossing heeft geleid of als je geen bemiddeling wenst dan kun je jouw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie Jeugdwet van Klachtenportaal Zorg. Je kunt het geschil binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de Klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon Jeugdstem                                                                      Jeugdstem is er voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg. Mocht je vragen hebben of graag iets in vertrouwen willen vertellen of melden kun je terecht bij Jeugdstem. Voor meer informatie kun je de website bezoeken.

 

 

Geschilleninstantie

Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heb je een klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. 

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met jou op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg of je kunt een mail sturen. Weet je niet welke klachtenprocedure voor je geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg jou mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet bestaat uit:

  • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder.
  • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.